geschiedenis van het museum

Na de zware stormen in de winter van 1962 werden belangrijke Romeins-Britse vondsten blootgelegd bij Nornour (Eastern Isles). Dit leidde ertoe dat enige inwoners van St. Mary's een plaatselijk museum oprichtten. Aanvankelijk was het alleen mogelijk om, gedurende de zomermaanden, een tijdelijke tentoonstelling in te richten in de Wesleyan Chapel. Het huidige museum werd gebouwd dankzij veel giften en een grote inzet van vrijwilligers. Het werd voor het publiek geopend op 15 juli 1967 en al op 8 augustus 1967 bezocht door H.M. Koningin Elizabeth II.


Upptäck

Onze collectie is zeer gevarieerd, zij bevat o.a. materiaal uit scheepswrakken; in de zomer een tentoonstelling van wilde bloemen; prehistorische and Romeins-Britse voorwerpen; opgezette vogels; kunst van plaatselijke kunstenaars en nog veel meer. Het museum heeft veel voorwerpen verworven dankzij de vrijgevigheid van weldoeners, zowel van de eilanden als van het vasteland. Deze aanwinsten worden gebruikt voor onderzoek of om tentoon te stellen. Wij hebben een grote belangstelling voor ieder voorwerp dat uit de Scilly's afkomstig is of dat daar op enige wijze mee te maken heeft.

Om een band met het rijke verleden van de Scilly's te behouden heeft het Museum heeft eengrote collectie videos met opnamen van gesprekken met leden van bekende plaatselijke families

Een van de belangrijkste redenen waarom onderzoekers gebruik willen maken van het museum is familiegeschiedenis. Wij zijn altijd bereid te helpen bij genealogisch onderzoek. Voor waarde is wel dat wij, van te voren, alle mogelijke gegevens met betrekking tot namen, data, plaatsen etc. opgestuurd krijgen. De bezoekende familiehistorici komen zowel van de eilanden zelf als uit verafgelegen streken als Australie en Nieuw Zeeland.


Volontärer

Het hele jaar door helpen de vrijwilligers van het museum bij het beantwoorden van alle mogelijke vragen die in verband staan met de eilanden. Wij geven deze informatie graag, maar stellen een donatie aan het museum zeer op prijs en verzoeken u ook om een kopie van alle mogelijke onderzoeksresultaten op te sturen voor het museunmarchief. Op deze manier kunnen wij allemaal bijdragen aan het bewaren van het culturele erfgoed van de eilanden.

De balie van het museum wordt bemand door vrijwilligers en ook de meeste klussen worden door vrijwilligers opgeknapt. Deze hulp is onontbeerlijk voor het voortbestaan van het museum. Als u in staat bent tijd en/of lokale kennis bij te dragen kom dan bij ons langs. Er is behoefte aan zowel vaste als incidentele vrijwilligers – ieders hulp wordt zeer op prijs gesteld.


Stöd oss

Het Isles of Scilly Museum is een onafhankelijke stichting. Haar financieele inkomsten zijn afkomstig uit kaartverkoop en giften. Het museum zal alle mogelijk moeite doen om de toegangsprijzen op het huidige bescheiden niveau te handhaven. Giften kunnen een grote bijdrage leveren aan de voortzetting van ons werk en worden gebruikt om voorwepen uit de Scilly's aan te kopen of de faciliteiten van het museum uit te breiden. Dit stelt ons in staat om zoveel mogelijk van het erfgoed van de eilanden voor de eilanders te bewaren Alleen al het bestaan van dit museum is een monument voor de goodwill en het enthiousiasme van de leden van de plaatselijke gemeenschap. Het voortbestaan van het museum is afhankelijk van de bezoekersaantallen, dus als u op St Mary's bent, wees dan zo vriendelijk om ons met een bezoek te vereeren Onze missie is het in stand houden van de tradities en de geest van de eilanden en om begrip te kweken voor die tradities en de geschiedenis van de Scilly's.